"Алаштың Алиханы" - конкурс к 155-летию Алихана Бокейханова