Демалыс кезеңінде қауіпсіздік шараларын сақтау туралы еске саламыз - Напоминаем о соблюдении мер безопасности в каникулярный период

❗️❗️❗️Құрметті ата-аналар, қамқоршылар! ❗️❗️❗️

Демалыс кезеңінде қауіпсіздік шараларын сақтау туралы еске саламыз!

✅Жазғы демалыс тек қуаныш, күнге суыту және шомылу мүмкіндігін ғана емес, сонымен қатар балалар үшін жоғары қауіп төндіреді.

❗️❗️❗️Бұл көптеген факторларға байланысты:

✅балаларды сауықтыру лагерлерінде және демалыс аймақтарында демалу

✅су айдындарында, оның ішінде шомылуға рұқсат етілмеген су айдындарында жүзу

✅балалар массивінде уақыт өткізу

✅балаларды қараусыз қалдыру

❗️❗️❗️Мұның бәрі күннің жоғары белсенділігімен, жәндіктермен және тез бұзылатын тамақпен, терезеден құлаумен, өрттердің пайда болуымен және кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын басқа да жазатайым оқиғалармен бірге балалардың өмірі мен денсаулығына әртүрлі қауіп төндіреді.

❗️❗️❗️Жазда балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ең алдымен ата-аналардың міндеті

✅ Егер сіз жазда баланы бір жерге жіберетін болсаңыз да, оны қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етіңіз, онымен қауіпсіздік ережелерін талқылаңыз, үнемі байланыста болыңыз және балаңызға оның мінез-құлқының нюанстары мен денесінің ерекшеліктері туралы қамқорлық жасайтындарды ескертіңіз!

 

‼️‼️‼️Уважаемые родители, опекуны‼️‼️‼️

Напоминаем о соблюдении мер безопасности в каникулярный период!

✅ Лето несет в себе не только радость каникул, возможность отдыхать, играть, загорать и купаться, но и определенные высокие риски для детей.

‼️‼️‼️Это сопряжено со  множеством факторов:

✅отдых в детских оздоровительных лагерях, зонах отдыха,

✅плавание в водоемах, в том числе не разрешённых к купанию,

✅проведение досуга в лесном массиве,

✅оставление детей без присмотра взрослых.

❗️❗️❗️Все  это в комплексе с высокой активностью солнца, насекомыми и быстропортящейся пищей, выпадением из окон,возникновением пожаров, других несчастных случаев с участием несовершеннолетних несет различные угрозы жизнью и здоровью детей.

❗️❗️❗️ Обеспечение безопасности  детей летом в первую очередь задача родителей.

✅Даже если вы летом отправляете куда-то ребенка, то обеспечьте его средствами защиты, обговорите с ним технику безопасности, позаботьтесь о регулярной связи и проконсультируйте тех, кто будет присматривать за вашим ребенком, о нюансах его поведения и особенностях организма!