Документы для поступления в ГККП «ДЮЦ «Әлем» и заключения договора

Қазақстан Республикасы   Білім және ғылым министрінің  2015 жылғы 7 сәуірдегі № 170 бұйрығымен бекітілген «Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  негіздемесінде 

«Әлем» БЖО МКҚК көрсететін қызметті алушы (баланың  ата-анасы немесе оларды алмастыратын тұлғалар) шарт жасасу үшін үйірменің жетекшісіне келесі  құжаттар тізбесін тапсыруға тиіс:

  1. еркін нысандағы өтініш;
  2. баланың жеке басын куәландыратын құжат;
  3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген № 035-2/У нысаны бойынша медициналық анықтама;
  4. файл.

Келісім-шартқа отыру үшін ата-ананың жеке куәлігінің мәліметтері қажет.


На основании  Стандарта государственной услуги «Прием документов и зачисление в организации  дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования»

Утвержденного Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 170

Родители  ребенка или лица их замещающие, для поступления в ГККП «ДЮЦ «Әлем» и заключения договора должны предоставить руководителю кружка следующие документы:

  1. заявление в произвольной форме;
  2. документ, удостоверяющий личность ребенка;
  3. медицинская справка по форме № 035-2/У, утвержденной Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697);
  4. файл.

Для заключения договора необходимы данные у/л родителя.


Приложение – форма справки 035 – скачать

Договора для ознакомления:
Договор бесплатники 2019 каз
Договор бесплатники 2019 рус
Договор платники 2019 каз
Договор платники 2019 рус