Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы. Білім туралы. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III.Об образовании.

Білім туралы

Об образовании