Кружки и центры

 

1. «Жас Көшбасшылар Ассоциациясы» – Ассоциация  Юных Лидеров 12 – 18
2. «Антрэ» улгілі эстрадалық би ансамблі – Образцовый ансамбль эстрадного танца «Антрэ» 5 – 18
3. «Силуэт» сән театры – Театр моды «Силуэт»  3 – 18
4. «Скерцо» музыкалық мектеп-студиясы – Музыкальная школа-студия  «Скерцо»  6 – 16
5. «Миркл» эстрадалық ән театры – Театр эстрадной песни и танца «Миркл» 4 – 16
6. «Колорит» бейнелеу студиясы – Изостудия  «Колорит» 7 – 12
7. «Контакт» ағылшын тілі мектебі – Школа английского языка «Контакт»  6 – 17
8. «Талапкер» қазақ тілі оқыту орталығы – Центр по изучению казахского языка «Талапкер» 6 – 16 /4 – 7
9. «Эдельвейс» спорттық би клубы – Клуб спортивного танца «Эдельвейс» 6 – 18
10. «Детская академия» тұлғаны дамыту орталығы – Центр развития личности «Детская академия» 4 – 6
11. «Кроха» отбасылық клубы – Семейный клуб «Кроха» 2 – 4
12. «Визави» шаштараз өнері орталығы – Центр парикмахерского искусства «Визави» 12 – 18
13. «Бэби-шлягер» улгілі балалар эстрадалық студиясы – Образцовая детская эстрадная студия «Бэби-Шлягер» 6 – 14
14. «Гармония» арт-терапия орталығы – Центр арт-терапии «Гармония» 6 – 18
15. «Балдырған» тұлғаны дамыту клубы – Клуб развития личности «Балдырған» 4 – 7
16.  «Sunny» тулғаны дамыту орталығы – Центр развития личности «Sunny» – волонтерский центр  9 – 18
17.  «Керемет» әдеби студиясы – Литературно-театральная студия «Керемет»  8-18
18. «Объектив» балалар фото клубы – Детский фотоклуб «Объектив» 13 – 18
19. «Говори легко!» логоритмика үйірмесі – Клуб логоритмики «Говори легко!» 3 – 6
20. «Шебер қолдар» қолданбалы шығармашылық үйірмесі – Кружок прикладного творчества «Шебер қолдар» 8 – 14
21.  «Тоғызқұмалақ» улттық ойын үйірмесі – Кружок национальной игры «Тоғызқұмалақ» 6 – 12
22. «Асыл» қазақ халық би ансамблі – Ансамбль казахского народного танца «Асыл» 3 – 16
23. «Искорка» инклюзивті музыкалық-логопедтік үйірмесі – Инклюзивный музыкально-логопедический кружок «Искорка»  3 – 18
24.  «Жас қалам» әдеби үйірмесі – Литературный кружок «Жас қалам» 10 – 16
25. «Мир в красках» бейнелеу өнepi үйірмесі – Кружок изобразительного искусства «Мир в красках» 5 – 14
26. «Ақ желең» домбыра үйірмесі – Кружок игры на домбре «Ақ желең» 5 – 15
27.  «Атамекен» ұлттық мәдениет және тіл үйірмесі – Кружок национальной культуры и языка «Атамекен»  6 – 14
28. «Happy English» ағылшын тілі үйірмесі – Кружок английского языка «Happy English»  6 – 15
29. «Маска» театр үйірмесі – Театральный кружок «Маска» 6 – 18
30. «Жас Эколог» үйірмесі – «Жас эколог» 6 – 16
31. «Шаңырак» дебат клубы – дебатный клуб «Шаңырақ» 12 – 18
32. «Грация» хореографиялық үйірмесі – Хореографический кружок «Грация» 5 – 15
33. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған «Lego-мастер» клубы – Клуб для детей дошкольного возраста «Lego-мастер» 4 – 6
34. Бастауыш сынып оқушыларына арналған «Зерде» дамыту үйірмесі – Развивающий кружок для младших школьников «Зерде» 6 – 10
35. Школа блогерства «Я – блогер» 12 – 16
36. «Умелые ручки» үйірмесі – Кружок «Умелые ручки» 6 – 15
37. Робототехника үйірмесі – Кружок робототехники  8 – 15
38. Вокально-инструментальная студия «Мұрагер» 6 – 18
39. Ансамбль танца «Ақ жол» 5 – 15
40. Инклюзивная мастерская «Мастерская чудес» 6 – 14
41. Студия инклюзивного творчества «Жемчужина» 8 – 14