Кружки и центры

 

1. «Жас Көшбасшылар Ассоциациясы» – Ассоциация  Юных Лидеров 12 – 18
2. «Антрэ» улгілі эстрадалық би ансамблі – Образцовый ансамбль эстрадного танца «Антрэ» 5 – 18
3. «Силуэт» сән театры – Театр моды «Силуэт»  3 – 18
4. «Скерцо» музыкалық мектеп-студиясы – Музыкальная школа-студия  «Скерцо»  6 – 16
5. «Миркл» эстрадалық ән театры – Театр эстрадной песни и танца «Миркл» 4 – 16
6. «Колорит» бейнелеу студиясы – Изостудия  «Колорит» 7 – 12
7. «Контакт» ағылшын тілі мектебі – Школа английского языка «Контакт»  6 – 17
8. «Талапкер» қазақ тілі оқыту орталығы – Центр по изучению казахского языка «Талапкер» 6 – 16 /4 – 7
9. «Эдельвейс» спорттық би клубы – Клуб спортивного танца «Эдельвейс» 6 – 18
10. «Детская академия» тұлғаны дамыту орталығы – Центр развития личности «Детская академия» 4 – 6
11. «Кроха» отбасылық клубы – Семейный клуб «Кроха» 2 – 4
12. «Pochemýchkı» jeksenbіlіk mektebі – Воскресная школа «Почемучки» 4 – 6
13. «Визави» шаштараз өнері орталығы – Центр парикмахерского искусства «Визави» 12 – 18
14. «Ровесник» улгілі театры – Образцовый театр «Ровесник» 7 – 18
15. «Бэби-шлягер» улгілі балалар эстрадалық студиясы – Образцовая детская эстрадная студия «Бэби-Шлягер» 6 – 14
16. «Гармония» арт-терапия орталығы – Центр арт-терапии «Гармония» 6 – 18
17. «Балдырған» тұлғаны дамыту клубы – Клуб развития личности «Балдырған» 4 – 7
18. «Балдәурен» вокалдық тобы – Вокальная группа «Балдаурен» 7 – 16
19. «Мирас» вокалдық-аспаптық ансамблі – Вокально-инструментальный ансамбль «Мирас» 4 – 18 /8 – 18
20. «Sunny» тулғаны дамыту орталығы – Центр развития личности «Sunny» – волонтерский центр 9 – 18
21. «Керемет» әдеби студиясы – Литературно-театральная студия «Керемет» 8-18
22. «Объектив» балалар фото клубы – Детский фотоклуб «Объектив» 13 – 18
23. «Говори легко!» логоритмика үйірмесі – Клуб логоритмики «Говори легко!» 3 – 6
24. «Шебер қолдар» қолданбалы шығармашылық үйірмесі – Кружок прикладного творчества «Шебер қолдар» 8 – 14
25. «Тоғызқұмалақ» улттық ойын үйірмесі – Кружок национальной игры «Тоғызқұмалақ» 6 – 12
26. «Асыл» қазақ халық би ансамблі – Ансамбль казахского народного танца «Асыл» 3 – 16
27. «Искорка» инклюзивті музыкалық-логопедтік үйірмесі – Инклюзивный музыкально-логопедический кружок «Искорка»  3 – 18
28. «Жас қалам» әдеби үйірмесі – Литературный кружок «Жас қалам» 10 – 16
29. «Мир в красках» бейнелеу өнepi үйірмесі – Кружок изобразительного искусства «Мир в красках» 5 – 14
30. «Коңілді ноталар» эстрадалық эн үйірмесі – Кружок эстрадной песни «Көңілді ноталар» 5 – 15
31. «Ақ желең» домбыра үйірмесі – Кружок игры на домбре «Ақ желең» 5 – 15
32. «Атамекен» ұлттық мәдениет және тіл үйірмесі – Кружок национальной культуры и языка «Атамекен»  6 – 14
33. «Happy English» ағылшын тілі үйірмесі – Кружок английского языка «Happy English»  6 – 15
34. «Маска» театр үйірмесі – Театральный кружок «Маска» 6 – 18
35. «Жас Эколог» үйірмесі – «Жас эколог» 6 – 16
36. «Счастливый ребенок» инклюзивті балаларды дамыту орталығы – Инклюзивный центр детского развития «Счастливый ребенок» 6 – 8
37. «Шаңырак» дебат клубы – дебатный клуб «Шаңырақ» 12 – 18
38. «Грация» хореографиялық үйірмесі – Хореографический кружок «Грация» 5 – 15
39. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған «Lego-мастер» клубы – Клуб для детей дошкольного возраста «Lego-мастер» 4 – 6
40. Бастауыш сынып оқушыларына арналған «Зерде» дамыту үйірмесі – Развивающий кружок для младших школьников «Зерде» 6 – 10
41. Школа блогерства «Я – блогер» 12 – 16
42. «Умелые ручки» үйірмесі – Кружок «Умелые ручки» 6 – 15
42. Робототехника үйірмесі – Кружок робототехники  8 – 15