ХАЛЫҚ БІРЛІГІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ РЕФОРМАЛАР – ЕЛДІҢ ӨРКЕНДЕУІНІҢ БЕРІК НЕГІЗІ

2021 жылғы 9 қыркүйекте «Әлем» балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығында Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «ХАЛЫҚ БІРЛІГІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ РЕФОРМАЛАР – ЕЛДІҢ ӨРКЕНДЕУІНІҢ БЕРІК НЕГІЗІ» атты Қазақстан халқына Жолдауына талқылау жүргізілді.
9 сентября 2021 г. в центре детско-юношеского творчества «Әлем» сотоялось обсуждение Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «ЕДИНСТВО НАРОДА И СИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ – ПРОЧНАЯ ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ»