«Happy English» aǵylshyn tіlі  úıіrmesі - Кружок английского языка «Happy English» - (6 - 15)«Әлем» балалар-жасөспірімдер орталығы» МКҚК
 «Happy English»үйірмесі  6-18 жастағы балаларға арналған
Оқыту курсы – 3 жыл

Бұл үйірме тыңдауды, сөйлеуді дамытады, балаларды ойын түрінде оқу мен жазуды меңгеруге дайындайды:әуенмен,қимылмен және түрлі түсті әртүрлі суреттермен.Балаларда тілдік дағдылар жүйелі түрде дамиды.

Үйірме жұмысы балалардың шетел тілінің базалық деңгейін меңгерудегі жеке қабілеттерін барынша дамытуға бағытталған. Оларды ересектермен және құрдастарымен шет тілінде сөйлесе білуге үйрету; сабақтар балалардың пәндік-практикалық іс-әрекетінің әртүрлі түрлері негізінде өткізіледі

Шет тілі үйрену көмектеседі:

– Балалардың тілдік қабілеті мен коммуникативтік қабілеттерін,мінез –құлқұның еркіндігін,зейін,есте сақтау,ойлау тұрақтылығын қалыптастыру үшін қажетті психикалық жүйені дамыту;
– Сөйлеу тілінің барлық жақтарын жетілдіру, сөздік қорын кеңейту, сөйлеу,есту қабілетін дамыту;
– Ересек құрдастарымен қарым-қатынас арқылы баланың тұлғасын әлеуметтендіреді;
– Эмоционалдық-ерік қасиеттерін дамыту;
– Шығармашылық қабілеттерін дамыту

Үйірменің мақсаты: Балалардың шет тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау.

Біздің мекен-жайымыз:
Теміртау қаласы «Әлем»БЖО 70 квартал 10/1 үй
тел: (7213)98-06-19
e-mail: detiduc08@mail.ru
Филиалы: Ақтау кенті, 8 квартал – 54
тел.: 94-07-43

Сайт: www.ducalem.kz
Вконтакте: vk.com/ducalem
Мой Мир: ГККП ДЮЦ Әлем
Instagram: duc_alem
Facebook: facebook.com/alem.temirtau
Одноклассники: ok.ru/ducalem
Telegram: t.me/ducalem_kzГККП «Детско-юношеский центр «Әлем»
Кружок  «Happy English» создан для детей 6-18 лет
Курс обучения – 3 года

Данный курс развивает аудирование, говорение, готовит детей к освоению чтения и письма в игровой форме: с музыкой, движениями и красочными картинками. У детей последовательно развиваются языковые навыки.

Работа кружка направлена на максимальное раскрытие индивидуальных способностей детей в овладении базовым уровнем иностранного языка. На обучение их умению общаться с взрослыми и сверстниками на иностранном языке; занятия проводятся на основе различных видов детской предметно-практической деятельности (игра, рисование, пение, чтение рассказов и сказок на английском языке)

Изучение иностранного языка способствует:

– Развитию психических процессов, необходимых для формирования языковых способностей и коммуникативных умений детей, произвольности поведения, устойчивости внимания, памяти, мышления;
– Совершенствованию всех сторон речи, расширению словарного запаса, развитию речевого слуха;
– Социализации личности ребенка через общение с взрослыми и сверстниками;
– Развитию эмоционально-волевых качеств;
– Развитию творческих способностей.

Цель кружка: создание условий для развития способностей детей общаться на иностранном языке.

Ждем Вас:
Город Темиртау, 70 квартал, дом 10/1 – ДЮЦ «Әлем»
тел: (7213)98-06-19
e-mail: detiduc08@mail.ru
Филиал: поселок Актау,8 квартал, дом 54
тел: 94-07-43

Сайт: www.ducalem.kz
Вконтакте: vk.com/ducalem
Мой Мир: ГККП ДЮЦ Әлем
Instagram: duc_alem
Facebook: facebook.com/alem.temirtau
Одноклассники: ok.ru/ducalem
Telegram: t.me/ducalem_kz