ТЖ туындаған жағдайда және терроризмге қарсы қауіпсіздік бойынша іс-шараларды орындау мақсатында «Әлем» БЖШО «Террористік қауіп туындаған жағдайда қызметкерлердің мінез-құлық ережелері» тақырыбында нұсқаулық өтті

В целях исполнения мероприятий  по антитеррористической безопасности  и в случае возникновения ЧС в Центре детско-юношеского творчества «Әлем» прошел инструктаж на тему «Правила поведения сотрудников на случай возникновения террористической угрозы»

Алтын күз - Золотая осень - грамоты

Алтын күз - Золотая осень