5 қаңтарда "Әлем" БЖШО-да Қалалық мектеп парламенті мүшелеріне арналған "Дебаттық шеберлікті дамыту" тренингі өтті

2022 жылғы 5 қаңтарда “Әлем” БЖШО-да Қалалық мектеп парламенті мүшелеріне арналған “Дебаттық шеберлікті дамыту” тренингі өтті. Жаттықтырушы болып “Жастар пікірі” ҚБ басшысы А.В. Козловский сөз сөйледі. Дебат-бұл тараптар біреуді бір нәрсеге сендіру міндетін қоятын дәлелді дау. Дебатқа барлық адамдар үнемі қатысады, біреуді сендіреді, достарымен сөйлеседі, әріптестерімен таласады. Қарсылықтың жеңімпазы-өз көзқарасын жақсы дәлелдей алатын және оның дұрыстығына сендіре алатын адам. Тренингте қарарды талдау; кейсті құрастыру; бекіту және теріске шығару стратегиялары мәселелері қаралды. Тренингке қатысушылар талқылау процесіне белсенді қатысып, көптеген сұрақтар қойды.
5 января 2022г в ЦДЮТ «Әлем» состоялся тренинг «Развитие дебатного мастерства» для членов Городского школьного парламента. Тренером выступил Козловский А.В., руководитель ОО «Жастар пikipi». Дебаты — аргументированный спор, в котором стороны ставят задачу убедить кого-либо в чём либо. В дебатах все люди участвуют постоянно, убеждая кого-то, выступая перед друзьями, споря с коллегами. И победителем противостояния становится тот, кто лучше сумеет доказать свою точку зрения и сумеет убедить в соей правоте. На тренинге были рассмотрены вопросы анализа и разбора резолюции; составление кейса; стратегии утверждения и опровержения. Участники тренинга были активно вовлечены в процесс обсуждения и задавали много вопросов.