Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі алқасының кеңейтілген отырысы шеңберінде балаларға қосымша білім беру педагог қызметкерлері секциясының ұсынымдары / Рекомендации секции педагогических работников дополнительного образования для детей в рамках расширенного заседания коллегии Министерства образования и науки Республики Казахстан

>>>
1 2 3