Перечень документов необходимых для обучения в КГКП « ЦДЮТ «Әлем»  в соответствии со стандартом государственной услуги

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 219 бұйрығымен бекітілген «Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының негіздемесінде:

«Әлем» БЖШО КМҚК көрсететін қызметті алушы (баланың ата-анасы немесе оларды алмастыратын тұлғалар) шарт жасасу үшін Mindal mindal.ootemirtau.kz электронды жүйесі арқылы келесі құжаттар тізбесін тапсыруға тиіс: 1) Өтініш; 2) Баланың жеке басын анықтайтын құжаттың, туу туралы куәлігінің көшірмесі; 3) № 035-2/е нысаны бойынша берілген медициналық анықтама.

На основании Стандарта государственной услуги «Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования» Утвержденного Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 219

Родители ребенка или лица их замещающие, для поступления в ГККП «ЦДЮТ «Әлем» и заключения договора должны предоставить через ЭС Mindal mindal.ootemirtau.kz следующие документы: 1) Заявление; 2) Документ, удостоверяющий личность ребенка; 3) Медицинскую справку по форме № 035-2/У.